Τουρκομεσανατολικές Σχέσεις

Κωδικός: 
E1213
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΤΣ08
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Το μάθημα λειτουργεί συμπληρωματικώς και ως επιστημονική και ακαδημαϊκή εξειδίκευση του μαθήματος των Διεθνών Σχέσεων. Στο μάθημα εξετάζεται: η έννοια της Μέσης Ανατολής, η διαμόρφωση των σημερινών αραβικών κρατών μετά το τέλος της αποικιοκρατίας στο χώρο της Μέσης Ανατολής, η εμφάνιση του κράτους του Ισραήλ, οι τουρκοαραβικές σχέσεις και οι σχέσεις του Ισραήλ τόσο με την Τουρκία όσο και με τις αραβικές χώρες και το Ιράν, ο παράγων «Κυπριακό» και «ελληνοτουρκικές σχέσεις» στις τουρκοαραβικές σχέσεις και στις σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τις αραβικές χώρες, το φαινόμενο του ισλαμικού ριζοσπαστισμού, η επίδραση του Ισλάμ στη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων στην Μέση Ανατολή. Τέλος, στο μάθημα παρουσιάζεται μέσα από σχετικά διεθνολογικά κείμενα αλλά και μέσα από την εξέταση του Τύπου, η σχετική με τον χώρο της Μέσης Ανατολής ορολογία και γίνονται μεταφράσεις σχετικών κειμένων. Ο σκοπός του μαθήματος έγκειται στην συνολική κατανόηση των πολιτικών και κοινωνικών φαινομένων που διέπουν τις τρέχουσες εξελίξεις στον χώρο της Μέσης Ανατολής, με επικέντρωση στη διερεύνηση του πλαισίου των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και των χωρών της Μέσης Ανατολής. Συγχρόνως, επιδιώκεται η ανάλυση της θέσης της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής θέσης της Τουρκίας σε σχέση τόσο με την αφηρημένη έννοια της Ευρώπης όσο και με αυτήν της Μέσης Ανατολής.

Σημειώσεις: 
Σημειώσεις του διδάσκοντα.
Βασική βιβλιογραφία: 
Λίβας, Σ., Οι σχέσεις της Τουρκίας με τις χώρες της Μέσης Ανατολής από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας μέχρι σήμερα – Μια γεωπολιτική προσέγγιση, ανέκδοτη διδακτορική διατριβή.