Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι

Ελληνικά
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΜΕ1502Θ
Κωδικός E-class: 
DFLTI110
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πληροφορίες μαθήματος: 

Εισαγωγή στην αντίληψη της Μετάφρασης ως διαμεσολάβησης και στις θεωρίες του Σκοπού, ιδίως στους κανόνες της ενδοκειμενικής συνοχής και της διακειμενικής συνεκτικότητας και της Μεταφραστικής Δράσης. Αναλύονται οι παράγοντες της μεταφραστικής διαδικασίας και ο ρόλος των μεταφραστικών οδηγιών. Τα προς επεξεργασία κείμενα περιέχουν έντονο πολιτισμικό φορτίο, επιλέγονται από Βρετανικές, Ιρλανδικές ή Αμερικανικές ιστοσελίδες και μεταφράζονται με βάση τις μεταφραστικές οδηγίες που δίδονται στους φοιτητές. Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
-