Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία

Κωδικός: 
E6184
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΟ0700
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου παρουσιάζονται και συζητούνται αποσπάσματα κυρίως από κείμενα που ανήκουν στην λεγόμενη «λογοτεχνία του χωριού», στα ευθυμογραφήματα, στα ιστορικά μυθιστορήματα και στις σύγχρονες λογοτεχνικές τάσεις που έχουν επηρεαστεί από τις κοινωνικές-πολιτικές εξελίξεις. Επίσης εξετάζονται και συζητούνται τα: «Έπος του Ντεντέ Κορκούτ», «Νασρεντίν Χότζα».
Στόχος του μαθήματος είναι η περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητών με την Τουρκική Λογοτεχνία και για τον λόγο αυτό εξετάζεται η πεζογραφική παραγωγή αλλά και οι τρόποι γραφής διαφόρων Τούρκων λογοτεχνών την περίοδο: αρχές 20ου αιώνα έως σήμερα. Σημειώνεται ότι για την καλύτερη κατανόηση και ανάλυση των λογοτεχνικών έργων, καθώς και του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο αυτά διαμορφώθηκαν, επιθυμητή είναι η κατοχή βασικών γνώσεων σχετικά με την διαμόρφωση του σύγχρονου τουρκικού κράτους.

Βασική βιβλιογραφία: 
-