Ειδική Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Ελληνικά
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΓΠ8000
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
6.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ειδίκευση: 
Πληροφορίες μαθήματος: 

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην έννοια του πολιτισμού και στις αλλαγές στην πολιτισμική ταυτότητα των ανθρώπων της εποχής της παγκοσμιοποίησης, στην επιρροή της νέας εποχής στην ειδική μετάφραση, στη σχέση ισχύος μεταξύ ‘μικρών’ και ‘μεγάλων’ γλωσσών, στην εκλαΐκευση, την εντοπιοποίηση (localization) και τη μετάφραση των ειδικών κειμένων.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
-