Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ

Ελληνικά
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΜ2508-1Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Ειδίκευση: 
Πληροφορίες μαθήματος: 

Εμβάθυνση στην ύλη του Μαθήματος Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ και εμπλουτισμός της με τις ελληνικές υπάρχουσες μεταφράσεις των υπό επεξεργασία έργων, με κύριο στόχο την κριτική αντιμετώπισή τους όσον αφορά στην αυστηρή προσέγγιση της ορολογίας ή του εξαιρετικά επιμελημένου, μέχρι επιδείξεως, λόγου των συγγραφέων. Συγγενή δοκίμια από την ελληνική φιλοσοφική-λογοτεχνική παραγωγή θα χρησιμοποιηθούν επί πλέον ως αφετηρία και για την πράξη της «αντίστροφης μετάφρασης».

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
Schleiermacher, Friedrich: Περί των Διαφόρων Μεθόδων του Μεταφράζειν. Μετάφραση, Εισαγωγή, Επίμετρο: Κωνσταντίνος Κοτσιαρός. Αθήνα: Gutenberg 2014.