Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση

Ελληνικά
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΙΣ8000
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
5.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Ειδίκευση: 
Πληροφορίες μαθήματος: 

Το μάθημα αυτό :
Α. Καταγράφει μια διαχρονική πορεία του θεατρικού γεγονότος μέσα από συγγραφείς, χώρες, τάσεις, σχολές και εποχές από την Αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας.
Β. Μυεί τους φοιτητές στην θεατρική ορολογία.
Γ. Θίγει ζητήματα θεατρικής μετάφρασης.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
-