Σεμινάριο Ανάλυσης Φιλοσοφικών Κειμένων

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
Σεμινάριο
Διδακτικές Μονάδες: 
0.00
Μονάδες ECTS: 
0.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Εξαμηνιαίο σεμινάριο το οποίο συνίσταται στην ερμηνευτική προσπέλαση κειμένων από τις πηγές της φιλοσοφικής γραμματείας. Έχει κατεξοχήν διαλεκτικό χαρακτήρα.

Βασική βιβλιογραφία: 
-

Πρόσφατες ανακοινώσεις