Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία Ι

Ελληνικά
Κωδικός: 
E1167
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΟ0901
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Στόχοι μαθήματος - Μεθοδολογία: 
Παράλληλη ανάγνωση έργων, από την "αριστοκρατική" εποχή (Σαίξπηρ, Θερβάντες), την "δημοκρατική" (Μπαλζάκ, Ντίκενς, Τολστόϊ), την "χαοτική" (Προυστ, Τ. Μαν, Τζόϋς, Μπόρχες). Συγκριτική προσέγγιση συγγραφέων και εποχών.
Πληροφορίες μαθήματος: 

Από τον Σαίξπηρ στον Τολστόϊ, στον Προυστ, στον Μπόρχες. Τα βιβλία, οι εποχές, οι συγγραφείς. Η επαφή με έργα-κλειδιά της παγκοσμίου λογοτεχνικής παραγωγής. Ερωτήματα αυθεντικότητας, γλώσσας, ύφους και ιδεών, καθώς και προβληματισμοί μεταφοράς και μετάφρασης αυτών, στα ελληνικά. Κριτική των υφισταμένων μεταφράσεων, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Αξιολόγηση: Προφορικές παρουσιάσεις 60%, αξιολόγηση θεμάτων και δομής μαθήματος 20%. Τελική εργασία 20%. Δεν ακολουθείται η γνωστή διαδικασία των εξετάσεων.

Διδάσκοντες: 
Σημειώσεις: 
E-class: Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία Ι - Θέματα
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
Scholes, R. (1985), Textual Power: Literary Theory and the Teaching of English, Yale. Bloom, H. (2001), How to Read and Why, Touchstone/Simon & Schuster. Frye, N. (1997), Ανατομία της Κριτικής, Αθήνα: Gutenberg.
Βασική βιβλιογραφία: 
Μπλουμ, Χ. (2007), Ο Δυτικός Κανόνας, τα Βιβλία και τα Σχολεία των Εποχών, Αθήνα: Gutenberg. Bloom, H. (1994), The Western Canon: The Books and the School of the Ages, Riverhead Trade. Delcroix, M. - Hallyn, F. (1987), Introduction aux Etudes Littéraires, Méthodes du Texte, Duculot.