Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VIII

Κωδικός: 
I3163
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΔΔ2508
Διδακτικές Μονάδες: 
3.00
Μονάδες ECTS: 
14.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
3
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Εντατικό πρακτικό σεμινάριο το οποίο εστιάζει στην θεωρία και την πρακτική της ταυτόχρονης διερμηνείας, καλύπτοντας 40 ώρες μαθημάτων και επιπλέον 40-50 ώρες ομαδικής εξάσκησης, μελέτης και προετοιμασίας. Εφόσον οι φοιτητές έχουν ήδη αποκτήσει εξοικείωση με τη διαδικασία της ταυτόχρονης διερμηνείας από το προηγούμενο εξάμηνο, κάθε μάθημα αποκτά συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας μεγαλύτερης δυσκολίας και εξειδίκευσης, το οποίο λειτουργεί ως θέμα συνεδρίου και οι διδασκόμενοι προετοιμάζονται συγκεκριμένα για αυτό εκ των προτέρων, σαν να επρόκειτο για πραγματικό συνέδριο. Οι ομιλίες εργασίας γίνονται μεγαλύτερες σε διάρκεια, με πυκνότερα νοήματα και άλλες πρακτικές δυσκολίες, ώστε οι διδασκόμενοι να εξασκούνται στη διαχείριση τους, στην αντικειμενικότητα και στην προσαρμοσιμότητα του διερμηνέα, στη διαχείριση του άγχους και στη βελτίωση των αυτοματισμών και των αντανακλαστικών τους. Η διδασκαλία γίνεται βάσει πρωτότυπου υλικού και ομιλιών που άπτονται της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς επικαιρότητας. Επιπλέον οι φοιτητές ενημερώνονται αναλυτικά, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, για τη σωστή συμπεριφορά στην καμπίνα, για τη συνύπαρξη με συναδέλφους, για τη λειτουργία ως ομάδα σε κάθε συνέδριο. Επίσης, πέρα από το καθιερωμένο "θέμα συνεδρίου" της εβδομάδας, κάθε φοιτητής αναλαμβάνει τη συνοπτική παρουσίαση συγκεκριμένου θέματος επικαιρότητας/διεθνών σχέσεων/ιστορικών συμβάντων σε κάθε μάθημα, ώστε να εμπλουτίζονται οι γενικές γνώσεις των διδασκόμενων.
Αξιολόγηση: Στις εξετάσεις εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να κάνουν ταυτόχρονη διερμηνεία σε μια ομιλία διάρκειας 18-20 λεπτών.

Βασική βιβλιογραφία: 
Pöchhacker, F. (1994), Simultandolmetschen als komplexes Handeln, Tübingen :G. Narr. Seleskovitch, D. (1968), L’interprète dans les conférences internationales, Paris : Minard Lettres Modernes. AIIC (1982), Practical Guide for Professional Interpreters, Geneva: AIIC.