Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά VII

Κωδικός: 
I3158
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΔΔ5207
Διδακτικές Μονάδες: 
3.00
Μονάδες ECTS: 
11.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Εντατικό πρακτικό σεμινάριο το οποίο εστιάζει στην θεωρία και την πρακτική της ταυτόχρονης διερμηνείας, καλύπτοντας 40 ώρες μαθημάτων και επιπλέον 40-50 ώρες ομαδικής εξάσκησης, μελέτης και προετοιμασίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εξοικειώνονται με τον εξοπλισμό της καμπίνας διερμηνείας, βελτιώνουν τη βραχυπρόθεσμη μνήμη εργασίας τους, εισάγονται στις τεχνικές της ταυτόχρονης διερμηνείας, στη διερμηνεία από κειμένου, στην ψιθυριστή διερμηνεία, στη σωστή χρήση της γλώσσας κατά τη διάρκεια της ταυτόχρονης διερμηνείας, στην απόκτηση αυτοματισμών και αντανακλαστικών, στο να κατευθύνουν τη φωνή τους, στο να προετοιμάζονται για ένα συνέδριο και στο να παραμένουν αντικειμενικοί ή στο να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες καταστάσεις στην καμπίνα. Όσον αφορά την ομαδική εξάσκηση, τη μελέτη και την προετοιμασία, οι φοιτητές μαθαίνουν τον τρόπο να αξιοποιούν ορθά τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης για την έρευνά τους, να μελετούν και να εξασκούνται με τη βοήθεια συναδέλφων χρησιμοποιώντας τις ηχογραφημένες ομιλίες τους, να αποδελτιώνουν κείμενα, να διαχειρίζονται την ορολογία και να προετοιμάζουν γλωσσάρια εργασίας. Όταν οι φοιτητές αρχίσουν να εξοικειώνονται με τη διαδικασία της ταυτόχρονης διερμηνείας, κάθε μάθημα αποκτά συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας (πολιτικού, τεχνολογικού, επιστημονικού ενδιαφέροντος), το οποίο λειτουργεί ως θέμα συνεδρίου και οι διδασκόμενοι προετοιμάζονται συγκεκριμένα για αυτό εκ των προτέρων, όπως σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η διδασκαλία γίνεται βάσει πρωτότυπου υλικού και ομιλιών που άπτονται της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς επικαιρότητας.
Αξιολόγηση: Στις εξετάσεις εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να κάνουν ταυτόχρονη διερμηνεία σε μια ομιλία διάρκειας 8-10 λεπτών.

Βασική βιβλιογραφία: 
-

Πρόσφατες ανακοινώσεις

8 ώρες 32 λεπτά πριν