Διαδοχική Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά V

Κωδικός: 
I3142
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΔΔ2505
Διδακτικές Μονάδες: 
3.00
Μονάδες ECTS: 
9.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
3
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Εντατικό πρακτικό σεμινάριο το οποίο εστιάζει στην θεωρία και την πρακτική της διαδοχικής διερμηνείας, καλύπτοντας 40 ώρες μαθημάτων και επιπλέον 40-50 ώρες ομαδικής εξάσκησης, μελέτης και προετοιμασίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές βελτιώνουν τη μνήμη εργασίας τους, εισάγονται στις τεχνικές λήψης σημειώσεων, εξασκούνται στο να μιλούν μπροστά σε κοινό, στο να κατευθύνουν τη φωνή τους, στο να προετοιμάζονται για ένα συνέδριο και στο να παραμένουν αντικειμενικοί ή να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες καταστάσεις. Όσον αφορά την ομαδική εξάσκηση, τη μελέτη και την προετοιμασία, οι φοιτητές μαθαίνουν τον τρόπο να αξιοποιούν ορθά τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης για την έρευνά τους, να μελετούν και να εξασκούνται με τη βοήθεια συναδέλφων χρησιμοποιώντας τις ηχογραφημένες ομιλίες τους, να αποδελτιώνουν κείμενα, να διαχειρίζονται την ορολογία και να προετοιμάζουν γλωσσάρια εργασίας. Όταν οι φοιτητές αρχίσουν να εξοικειώνονται με τη διαδικασία λήψης σημειώσεων, κάθε μάθημα αποκτά συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας (πολιτικού, τεχνολογικού, επιστημονικού ενδιαφέροντος), το οποίο λειτουργεί ως θέμα συνεδρίου και οι διδασκόμενοι προετοιμάζονται συγκεκριμένα για αυτό εκ των προτέρων, όπως συμβαίνει σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η διδασκαλία γίνεται βάσει πρωτότυπου υλικού και ομιλιών που άπτονται της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς επικαιρότητας.
Αξιολόγηση: Στις εξετάσεις εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να διερμηνεύσουν μέσω της διαδικασίας λήψης σημειώσεων μια ομιλία διάρκειας 5-7 λεπτών.

Βασική βιβλιογραφία: 
Kalina, S. (1998), Strategische Prozesse beim Dolmetschen, Tübingen:G. Narr. Matyssek, H. (1989), Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher, Heidelberg: J. Groos.