Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ

Ελληνικά
Κωδικός: 
T3134
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΤΜ2508-1Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Ειδίκευση: 
Πληροφορίες μαθήματος: 

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται και μεταφράζονται επιστημονικά κείμενα με διεπιστημονικό υπόβαθρο που περιέχουν τόσο τεχνικά όσο και ιατρικά και άλλα στοιχεία, επίκαιρα επιστημονικά κείμενα από τον τομέα της ιατρικής, της βιοτεχνολογίας, κ.λπ.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
-