Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ

Ελληνικά
Κωδικός: 
T2132
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΤΜ1508-1Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Ειδίκευση: 
Πληροφορίες μαθήματος: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητών με τη μετάφραση κειμένων ειδικών γλωσσών. Προσεγγίζονται κείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακολογίας, Βιογενετικής, Χημείας, Μηχανολογίας, κτλ. Σε αυτό το εξάμηνο επιλέγονται πιο εξειδικευμένα επιστημονικά κείμενα. Εκπονείται και πάλι γλωσσάριο και οι φοιτητές εκπονούν εργασία όπου μαθαίνουν πώς να εργάζονται σε ομάδες με σαφή διαχωρισμό ρόλων.

Διδάσκοντες: 
Σημειώσεις: 
Dorland's Ιατρικό Λεξικό Αγγλοελληνικό - Ελληνοαγγλικό. Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό. Chambers Dictionary of Science and Technology.
Βασική βιβλιογραφία: 
Baker, M. (ed.) (2001), The Routledge Encyclopedia of Translation Studies, London and New York: Routledge.