Ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής

Ελληνικά
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΠΟ0100
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Ειδίκευση: 
Πληροφορίες μαθήματος: 

Το μάθημα ερευνά τα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής και το ρόλο της γενικής θεωρίας στην προώθηση της κατανόησης τους. Στοχεύει μελετώντας σύγχρονα ρεύματα και προβλήματα για να αναλύσει έννοιες, ιδέες και προοπτικές με στόχο να μπορέσουν οι φοιτητές να εμβαθύνουν την κατανόηση της διεθνούς πολιτικής και των παγκόσμιων προβλημάτων.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
-