Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙ

Κωδικός: 
T3103
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΟΜ2506-1Θ
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
3
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Μετά την εισαγωγή στην οικονομική μετάφραση του προηγούμενου εξαμήνου, οι φοιτητές σε αυτό το εξάμηνο ασχολούνται πάλι με κείμενα οικονομικο-πολιτικού ενδιαφέροντος με ειδική ορολογία από την γερμανική και παγκόσμια επικαιρότητα. Στόχος αυτού του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την βαθμιαία αύξηση του βαθμού δυσκολίας των κειμένων τόσο σε έκταση όσο και στην ορολογία. Πέρα από τα κείμενα και τις συνεντεύξεις που αποτελούν το corpus των κειμένων, οι φοιτητές ασχολαούνται και με άκρως οικονομικά και οικονομολογικά κείμενα, όπως ισολογισμούς κ.λπ.

Βασική βιβλιογραφία: 
-