Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι

Κωδικός: 
T3084
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΟΜ2505-1Θ
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
3
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Εισαγωγή στην μετάφραση οικονομικών κειμένων. Ο βαθμός δυσκολίας των κειμένων αρχικά θα είναι μικρός και θα αυξάνεται σταδιακά μέχρι το όγδοο εξάμηνο διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος. Στόχος είναι η εισαγωγή σε μία μεγάλη γκάμα θεματολογίας, οικονομικών και πολιτικών κειμένων με ειδική ορολογία. Επιπλέον στόχος είναι η εκμάθηση της ορθής χρήσης των ειδικών τεχνικών λεξικών και λοιπών μεταφραστικών εργαλείων. Η επιλογή της επίκαιρης θεματολογίας από τον γερμανικό και παγκόσμιο οικονομικο-πολιτικό χώρο. Πέρα από την απλή μετάφραση της ορολογίας γίνεται και θεωρητική ανάλυση της σημασίας των οικονομικών και πολιτικών όρων.

Βασική βιβλιογραφία: 
-