Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας Γερμανικά

Ελληνικά
Κωδικός: 
C3034
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΕΡ0202-1
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Ειδίκευση: 
Στόχοι μαθήματος - Μεθοδολογία: 
-
Πληροφορίες μαθήματος: 

Στο μάθημα γίνονται γλωσσικές ασκήσεις που στοχεύουν στην εξοικείωση με τις διάφορες προφορές της γερμανικής γλώσσας. Επίσης δίνονται τα γλωσσικά εργαλεία για εφαρμογή σε διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις όπως οι προσφωνήσεις, οι πάγιες εκφράσεις, οι φρασεολογισμοί, κ.λπ.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
-