Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ

Ελληνικά
Κωδικός: 
C2026
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΜΕ1502Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πληροφορίες μαθήματος: 

Το μάθημα επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητα των φοιτητών να μεταφράζουν από τα Ελληνικά προς τα Αγγλικά, ήτοι από την ξένη γλώσσα προς τη μητρική τους, προβαίνοντας στις κατάλληλες λεξιλογικές, υφολογικές, σημασιολογικές και πολιτισμικές αλλαγές, μετατοπίσεις και μετατροπίες. Το μάθημα επιδιώκει επίσης να εξοικειώσει τους φοιτητές με τους πιο κοινούς τύπους κειμένου που πρόκειται να συναντήσουν στον επαγγελματικό τους βίο. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και κειμενικών ειδών (λογοτεχνικά κείμενα, κινούμενα σχέδια, δημοσιογραφικά άρθρα, συνταγές, τουριστικούς οδηγούς, κλπ.) και διερευνά προβλήματα μετάφρασης, γλώσσας και ορολογίας.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
-