Ανακοίνωση υποτροφιών για εκμάθηση της σερβικής γλώσσας

Διάστημα ισχύος: 
20/06/2018 to 22/06/2018
Επισυνάπτεται ανακοίνωση υποτροφιών για εκμάθηση της σερβικής γλώσσας.