Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας "Safe Kozαni 2018"

Διάστημα ισχύος: 
11/09/2018
Θέμα: 

From: int_rel [mailto:int_rel@ionio.gr] Sent: Tuesday, September 11, 2018 7:35 AM To: Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης Subject: Fwd: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας "Safe Kozani 2018" Για τις Γραμματείες. Ν. -------- Forwarded Message -------- Subject: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας "Safe Kozani 2018" Date: Mon, 10 Sep 2018 16:03:42 +0300 From: Δημοσιες Σχεσεις ΤΕΙ Δυτ. ΜΑκεδονιας Αξιότιμοι, Παρακαλούμε ενημερώστε τα μέλη της Ακαδημαϊκής σας Κοινότητας https://www.teiwm.gr/index.php?lang=el Με εκτίμηση, Αναστασία Κωνσταντινίδου Προϊσταμένη Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας τηλ. 24610-68248 & 24610-37725 e-mail: pubrel@teiwm.gr website: www.teiwm.gr Η εικόνα καταργήθηκε από τον αποστολέα. Virus-free. www.avg.com Μέσω Γραμματειας