4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Διάστημα ισχύος: 
12/09/2018
Θέμα: 

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση του 4ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών.

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ