Ώρες λειτουργίας της Γραμματείας

Διάστημα ισχύος: 
17/09/2018
Θέμα: 

Η Γραμματεία εξυπηρετεί τους φοιτητές, Τρίτη έως Παρασκευή 11.30 – 12.30