Ώρες λειτουργίας της Γραμματείας

Διάστημα ισχύος: 
17/09/2018 to 26/01/2020

Η Γραμματεία εξυπηρετεί το φοιτητικό κοινό, Τρίτη έως Παρασκευή 11.30 – 12.30