ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε ΑΠΟ:24-10-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 01-10-2018

Διάστημα ισχύος: 
20/09/2018
Θέμα: 

Επισυνάπτεται η υπ'αριθμ.πρωτ.:Φ.151/150436/Α5/12-09-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, με τις προθεσμίες εγγραφών της Ειδικής Κατηγορίας των Αλλογενών-Αλλοδαπών & Αποφοίτων Λυκείων ή Σχολείων Κρατών-Μελών Ε.Ε.

Αυτές είναι από:24-09-2018 έως και 01-10-2018.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.