ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ. ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ι ΣΤΙΣ 08-10-2018 08:00-10:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Ι3

Διάστημα ισχύος: 
02/10/2018
Θέμα: 

Tη Δευτέρα 08-10-2018 θα γίνει στην αιθουσα Ι3 και ώρα 08:00-10:00 προβολή ταινίας στα πλαίσια του μαθήματος:

Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός Ι.

Ο Διδάσκων

H.B.Schlumm

Μέσω Γραμματειας