ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ.Κεραμίδα

Διάστημα ισχύος: 
02/10/2018
Θέμα: 

"Τα μαθήματα του κ. Κεραμίδα θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα
σύμφωνα με το πρόγραμμα."

O  Διδάσκων

Σ.Κεραμίδας

Μέσω Γραμματειας