ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ κ.Παππά

Διάστημα ισχύος: 
16/10/2018

Τα μαθήματα Μεθοδολογίας της Ταυτόχρονης Διερμηνείας και Μεθοδολογία Σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών θα πραγματοποιηθούν εκτάκτως την Τετάρτη 17.10.2018 αντί της Παρασκευής 19.10.2018. Αναλυτικότερα:

11-13 Μεθοδολογία της Ταυτόχρονης Διερμηνείας Ι2
13-15 Μεθοδολογία σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών Ι2

Η Διδάσκουσα
Μαρίνα Παπππά

Mέσω Γραμματείας