ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ EL-EN και EN-EL I (Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

Διάστημα ισχύος: 
16/10/2018
Θέμα: 

Οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα της τεχνικής μετάφρασης Ι

(EL-EN και EN-EL I) του Ε' εξαμήνου μπορούν να αναζητήσουν το κείμενο
εργασίας και ένα υπόδειγμα γλωσσαρίου στο
https://e-class.ionio.gr/modules/document/document.php. Ως πρώτο βήμα
και σύμφωνα με τις οδηγίες που έλαβαν στο μάθημα θα πρέπει να
εντοπίσουν τους όρους, να τους εντάξουν στο έγγραφο "xls" και να
προβούν στην απόδοση ενός μέρους των όρων."

Σ.Γ.Κ.

Μέσω Γραμματείας