ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΦΕΚ: 
ΦΕΚ
Ημερομηνίες ισχύος: 
Τρίτη, Μάρτιος 1, 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: 5η Γ.Σ.Ε.Σ. ακαδ. έτους 2010-2011/12-1-2011

Α΄ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: 10-3-2011

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ: κ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

  1. Κεντρωτής Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου
  2. Πατέλη Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  3. Αναστασιάδη Μαρία-Χριστίνα, Επίκ. Καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 28-4-2011

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 17-5-2011, ΩΡΑ 13.00
Επί συνόλου έντεκα (11) Μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και παρόντων δέκα(10), η υποψήφια κ. Τσίγκου Μαρία έλαβε δέκα (10) θετικές ψήφους, και ως εκ τούτου εξελέγη ομόφωνα στη θέση Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Γαλλική Γλώσσα: Δεξιότητες γραπτού και προφορικού λόγου με δυνατότητες μετάφρασης από τη Γαλλική προς την Ελληνική» στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.