Αναβολή μαθήματος κου Γ. Μιχαλακόπουλου

Διάστημα ισχύος: 
06/11/2018 to 12/11/2018

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα του κ. Γ. Μιχαλακόπουλου δεν θα διεξαχθεί την τρέχουσα εβδομάδα και θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Ο διδάσκων,

Γ. Μιχαλακόπουλος