Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής μαθημάτων κας Μ. Παππά

Διάστημα ισχύος: 
06/11/2018

Τα μαθήματα της διερμηνείας Γαλλικά-Ελληνικά και Ελληνικά-Γαλλικά της Τετάρτης 7/11 θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 9/11.

Μ.Παππά

Μέσω Γραμματείας