Αναβολή μαθήματος κου Δ. Αναστασόπουλου

Διάστημα ισχύος: 
12/11/2018 to 13/11/2018

Αναβάλλεται σήμερα, 12/11/2018, το μάθημα του κ. Δ. Αναστασόπουλου. Θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές του ΠΜΣ.

ο Διδάσκων
Μέσω Γραμματείας