Μαθήματα κας Τσίγκου για την εβδομάδα 12-16 Νοεμβρίου

Διάστημα ισχύος: 
12/11/2018 to 16/11/2018

Μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές της Ειδίκευσης Διερμηνείας, την τρέχουσα εβδομάδα τα μαθήματα της κας Τσίγκου θα διεξαχθούν την Τρίτη, 13.11.2018, ως εξής:

  • Δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας-γαλλικά 2-4μμ στο γραφείο της  διδάσκουσας.
  • Τεχνικές προφορικού λόγου 4-6μμ στο γραφείο της  διδάσκουσας.

Μαρία Τσίγκου

Μέσω Γραμματείας