ΤΟΥΡΚΟΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΦΕΚ: 
ΦΕΚ
Ημερομηνίες ισχύος: 
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 1, 2011 to Παρασκευή, Φεβρουάριος 17, 2012
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας και δικαιολογητικών μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου 2011.)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ: κ. Λίβας Σωτήριος, κ. Παναγόπουλος Αλέξιος

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Σ.: 22 Δεκεμβρίου 2011
ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Σ. και Γ.Σ. Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ.: 17 Φεβρουαρίου 2012.