Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής του Σεμιναρίου Μεθοδολογίας σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών

Διάστημα ισχύος: 
20/11/2018 to 21/11/2018

Κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές, τo σεμινάριο Μεθοδολογίας σύνταξης ακαδημαϊκών εργασών της 23/11/2018 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 21/11/2018 και ώρες 17.00-19.00, στην αίθουσα της Διερμηνείας.

Μ.Παππά

Μέσω Γραμματείας