Πρόγραμμα μαθήματος "Πολιτική Επικοινωνία"

Διάστημα ισχύος: 
22/11/2018 to 28/11/2018

Επισυνάπτεται ανακοίνωση του κου Δ. Αναστασόπουλου, για το μάθημα "Πολιτική επικοινωνία".