Αναπλήρωση μαθήματος "Κοινωνιογλωσσολογία"

Διάστημα ισχύος: 
23/11/2018 to 28/11/2018

Την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 19.00 – 21.00 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος "Κοινωνιογλωσσολογία", στην αίθουσα Ι3.

Η διδάσκουσα Μ. Τσίγκου

Μέσω Γραμματείας