Αναβολή μαθημάτων κας Β. Σωσώνη

Διάστημα ισχύος: 
28/11/2018 to 30/11/2018

Επισυνάπτεται ανακοίνωση αναβολής μαθημάτων της κας Β. Σωσώνη.