Αναβολή μαθημάτων κας Φ. Καρλάφτη

Διάστημα ισχύος: 
06/12/2018 to 08/12/2018

Αναβάλλονται τα μαθήματα της κας Φ. Καρλάφτη, την Παρασκευή 7/12.