Γραμματεία για θέματα Erasmus (17-21/12/2018)

Διάστημα ισχύος: 
18/11/2018 to 21/12/2018
Θέμα: 

Για την τρέχουσα εβδομάδα (17-21 Δεκεμβρίου) οι φοιτητές μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία για θέματα Erasmus την Πέμπτη 20 και την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου.

Εκ της Γραμματείας