Αναβολή μαθημάτων κου Σ. Λίβα

Διάστημα ισχύος: 
08/01/2019 to 13/01/2019

Ακυρώνονται τα μαθήματα του κ. Λίβα, την τρέχουσα εβδομάδα, για προσωπικούς λόγους.