Αναβολή μαθημάτων κου Β. Λέτσιου

Διάστημα ισχύος: 
09/01/2019 to 11/01/2019

Τα μαθήματα του κ. Λέτσιου, την Πέμπτη 10/1, αναβάλλονται για λόγους υγείας.