Πρόγραμμα Εξετάσεων Χ/Ε 2018-19 (επί πτυχίω και μη) καθώς επίσης και το πρόγραμμα επιτηρήσεών τους

Διάστημα ισχύος: 
09/01/2019 to 08/02/2019

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018-2019.