Μαθήματα εβδομάδας 14-18/01 - Ν. Παπαδημητρίου

Διάστημα ισχύος: 
14/01/2019 to 20/01/2019

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 14-18/01 - Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1. ΠΜΣ, Κείμενα Τέχνης και Πολιτισμού, Δευτέρα 14/01, 18.00-20.00, αίθουσα Α3
Translating political textes (about the death penalty). Παρουσίαση εργασιών.

2. Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι, Πέμπτη 17/01, 11.00-13.00, αίθουσα Ι3.
Οδηγίες για - και παρουσιάσεις εργασιών (στα γαλλικά).

3. Γαλλική Λογοτεχνία Ι, Πέμπτη 17/01, 18.00-20.00, αίθουσα Ι3.
Οδηγίες για - και παρουσιάσεις εργασιών (στα γαλλικά).

4. Εισαγωγή στη Δυτική Λογοτεχνία Ι, Παρασκευή 18/01, 11.00-13.00, αίθουσα Ι3
Oral presentation of essays (in English). About the final essay, instructions.

5. Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Ι, Παρασκευή 18/01, 18.00-20.00, αίθουσα Ι3
Oral presentation of essays (in English). About the final essay, instructions.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μαθήματα του διδάσκοντος δεν βαθμολογούνται με την διαδικασία των εξετάσεων. Ο βαθμός κατοχυρώνεται μετά την κατάθεση των αξιολογήσεων και των εργασιών που παρουσιάστηκαν, στο τέλος της εξεταστικής. ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ "ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ" ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Υπενθυμίζεται πως τα θέματα του εξαμήνου, οι ερωτήσεις και τα έντυπα της αξιολόγησης όλων των μαθημάτων του διδάσκοντος (συμπεριλαμβανομένου του ΠΜΣ) έχουν προ πολλού αναρτηθεί στο E-class. Προσεχώς θα αναρτηθεί και η ημερομηνία κατάθεσης των εργασιών που παρουσιάστηκαν, και των αξιολογήσεων, εντός της Εξεταστικής του Ιανουαρίου.

Παρακαλώ θερμώς για την επιστροφή των βιβλίων (τον τόμο των έργων του Νίτσε, την Ανατομία της Μελαγχολίας, κ. α.), DVD και CD που έχω δανείσει! Παρακαλώ όσες και όσους έχουν δανειστεί τα παραπάνω, να επικοινωνήσουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ με τον διδάσκοντα.

Ν. Παπαδημητρίου