Ανακοίνωση-ενημέρωση για τη διανομή του συγγράμματος του μαθήματος της Μετάφρασης FR-EL III (κ. Μ. Πολίτη)

Διάστημα ισχύος: 
16/01/2019 to 27/01/2019

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Γ΄εξαμήνου αρχικά που έχουν δηλώσει για το τρέχον χειμ/νό εξάμ του 2018-2019 το μάθημα της Γενικής Μετάφρασης Γαλλ-Ελλ ΙΙΙ (Διδάσκοντας: Καθ. κ. Μ. Πολίτης) να περάσουν από το Γραφείο του Διδάσκοντα (Α΄Οροφος Κτιρίου Ασκληπιός) 18:00-20:00 προκειμένου να παραλάβουν το Σύγγραμμα του μαθήματος αυτού με επίδειξη του φοιτητικού τους πάσο.

Οι φοιτητές των λοιπών (παλαιότερων εξαμήνων) που έχουν δηλώσει το μάθημα της Γεν Μτφρ ΙΙΙ και το σύγγραμμα αυτό να περάσουν από το Γραφείο του Διδάσκοντα από Δευτέρα και κάθε μέρα 13:00-15:00 με την επίδειξη του φοιτητικού τους πάσο.

Ο Διδάσκοντας

Μ.Πολίτης

Μέσω Γραμματείας