Υποτροφίες από τη Γαλλια 2019

Διάστημα ισχύος: 
23/01/2019 to 31/01/2019
Θέμα: 

Eπισυναπτεται ενημερωτικό δελτίο σχετικό με Υποτροφίες από τη Γαλλια.

Ημερομηνίες υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι από 14 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 30 Απριλίου 2019.

 

http://www.ifa.gr/el/etudes-en-frgen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ