Εξέταση μαθήματος "Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός Ι", με τον κ. H. Schlumm

Διάστημα ισχύος: 
31/01/2019 to 08/02/2019

Η εξέταση του μαθήματος «Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός Ι» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7/2 και ώρα 9.00 – 11.00, στην αίθουσα I3.