"Υποτιτλισμός", με διδάσκουσα την κ. Σ. Καραστάθη

Διάστημα ισχύος: 
12/02/2019 to 21/06/2019

Το μάθημα "Υποτιτλισμός", με διδάσκουσα την κ. Σ. Καραστάθη, απευθύνεται σε φοιτητές του 2ου και 3ου έτους.

 

Σ. Καραστάθη

Μέσω Γραμματείας