ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
12/02/2019 to 28/02/2019
Θέμα: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για τη λειτουργία του Πανεπιστημιακου Γυμναστηρίου