ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (για τους φοιτητές Διερμηνείας)

Διάστημα ισχύος: 
14/02/2019 to 20/02/2019

Καλούνται οι φοιτητές της Διερμηνείας να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα Βασίλειο Μανουσάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  vasmanous@gmail.com.

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ

Μέσω Γραμματείας