Μαθήματα κ. Παπαδημητρίου (21/02-08/03)

Διάστημα ισχύος: 
18/02/2019 to 08/03/2019

Λόγω προγραμματισμένου ταξιδιού του διδάσκοντος στο εξωτερικό, τα μαθήματά του θα γίνουν ως εξής:

Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ

- Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, 11:00 - 13:00, εργαστήριο Γαλλικής Γλώσσας (κ. Olivier Panetier)

- Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019, 11:00 -13:00 "Les institutions politiques françaises" (Καθηγητής Μ. Πολίτης)

- Παρασκευή 8η Μαρτίου 2019, 11:00 -13:00 "La présence des Français à Corfou au 19e siècle" (Καθηγητής Μ. Πολίτης)

Εισαγωγή στη Δυτική Λογοτεχνία ΙΙ

- Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, 18:00 - 20:00 (Καθηγητής Γ. Κεντρωτής)

- Παρασκευή 1η Μαρτίου, 18:00 - 20:00 (Καθηγητής Γ. Κεντρωτής)

- Παρασκευή 8 Μαρτίου, 18:00 - 20:00 (Καθηγητής Γ. Κεντρωτής)

Τα μαθήματα του διδάσκοντος που δεν αναφέρονται θα πραγματοποιηθούν μετά την επιστροφή του (12/03), ύστερα από συνεννόηση με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που τα παρακολουθούν.

Ευχαριστώ τους Συναδέλφους που δέχτηκαν να με αντικαταστήσουν, ευχαριστώ για την κατανόηση όλων, και υπόσχομαι να επιστρέψω!

Ν. Παπαδημητρίου

Mέσω Γραμματείας